მინერალური წყლის ქსელის მოწყობა კობის ქარხნისათვის

მინერალური წყლის ქსელის მოწყობა კობის ქარხნისათვის 2019-06-28T13:03:17+04:00

Project Description

მინერალური წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები კობის მინერალური წყლის ქარხნისთვის.

პროექტის დამკვეთი ორგანიზაცია: შპს “იერი”
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: ივლისი, 2017 – სექტემბერი, 2017
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: წყალსადენის ქსელის მოწყობა