კომუნიკაციების მოწყობა – რეაბილიტაცია

კომუნიკაციების მოწყობა – რეაბილიტაცია 2019-06-28T13:05:57+04:00

Project Description

განხორციელდა დრენაჟის ქსელის, წყალსადენის, წყალარინებისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები ვაკის გამგეობისთვის.

პროექტის დამკვეთი ორგანიზაცია: ვაკის გამგეობა.
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: აგვისტო – ნოემბერი, 2015
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: დრენაჟის ქსელის მოწყობა, წყალსადენის, წყალარინებისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.