კომუნიკაციების მოწყობა საცხოვრებელ კომპლექსში

კომუნიკაციების მოწყობა საცხოვრებელ კომპლექსში 2019-06-28T12:57:16+04:00

Project Description

განხორციელდა კანალიზაციის ქსელის გადატანისა და სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის №49ბ მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე.

პროექტის დამკვეთი ორგანიზაცია: შპს „ალიანსი”
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: ოქტომბერი, 2016 – იანვარი, 2017
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: წყალარინების (კანალიზაციის) და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.