კომუნიკაციების მოწყობა მშენებარე კომპლექსში

კომუნიკაციების მოწყობა მშენებარე კომპლექსში 2019-06-28T13:12:10+04:00

Project Description

მოეწყო შიდა და გარე წყალსადენის, კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემა  შპს“უბიკი“-ს მშენებარე კომპლექსის ტერიტორიაზე.

პროექტის დამკვეთი: შპს“ უბიკი“
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: თებერვალი – მაისი,2016
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: წყალსადენის, წყალარინების (კანალიზაციის) და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა.