სატუმბო სადგურისა და კომუნიკაციების მოწყობა მეტრა პარკში

სატუმბო სადგურისა და კომუნიკაციების მოწყობა მეტრა პარკში 2019-06-28T13:13:26+04:00

Project Description

2014 წელს განხორციელდა შიდა და გარე წყალსადენის, კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა მეტრა პარკის  მთლიანი კომპლექსის ტერიტორიაზე, რის შემდგომაც მიმდინარეობს წარმატებული თანამშრომლობა აღნიშნულ კომპანიასთან.

პროექტის დამკვეთი:  შპს “მეტრა პარკი“

პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: ივლისი – ოქტომბერი, 2014

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: შიდა და გარე წყალსადენის, კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა