ფეკალური სადგურისა და წყალარინების ქსელების მოწყობა

ფეკალური სადგურისა და წყალარინების ქსელების მოწყობა 2019-06-28T12:55:01+04:00

Project Description

ქალაქ რუსთავში განხორციელდა ფეხბურთის ფედერაციის სათამაშო მოედნის წყალსადენის, წყალარინების ქსელის და ფეკალური სადგურის მონტაჟის სამუშაოები.

პროექტის დამკვეთი ორგანიზაცია: შპს “აქვა სერვის კომპანი”
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: ივნისი, 2017 – მაისი, 2018.
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: წყალსადენის ქსელის მოწყობა, წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელის მოწყობა, ფეკალური სადგურის დამონტაჟება