ცხიმდამჭერისა და წყალარინების ქსელის მოწყობა შატო მუხრანში

ცხიმდამჭერისა და წყალარინების ქსელის მოწყობა შატო მუხრანში 2019-06-28T12:49:21+04:00

Project Description

შატო მუხრანის ტერიტორიაზე მოეწყო გამართული საკანალიზაციო ქსელი,  ჩატარდა ფეკალური სატუმბოსა და ცხიმდამჭერის მონტაჟის სამუშაოები.

პროექტის დამკვეთი ორგანიზაცია: სს “ შატო მუხრანი “
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: 01 მარტი- 30 მაისი, 2018 წელი
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: წყალარინების (კანალიზაციის) ქსელის მოწყობა, ფეკალის გამწმენდი ნაგებობების და ცხიმდამჭერების მონტაჟი