კომუნიკაციების მოწყობა ოლიმპიურ ქალაქში

კომუნიკაციების მოწყობა ოლიმპიურ ქალაქში 2019-06-28T12:32:43+04:00

Project Description

განხორციელდა კანალიზაციის წნევიანი ქსელის მოწყობის სამუშაოები თბილისში, ოლიმპიური ქალაქის ტერიტორიაზე.

პროექტის დამკვეთი:  შპს “აქვა სერვის კომპანი“
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: ივლისი, 2018
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: კანალიზაციის სისტემის მოწყობა