წყალარინების ქსელის მოწყობა ვაკის რაიონში

წყალარინების ქსელის მოწყობა ვაკის რაიონში 2019-06-28T12:38:18+04:00

Project Description

თბილისში ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე შიდაკვადრატულ გზებზე და ეზოებში განხორციელდა წყალსადენის ქსელების აღდგენა.

პროექტის დამკვეთი:  საგზაო კომპანია „თბილისი“
პროექტის მიმდინარეობის პერიოდი: მაისი, ივლისი 2014
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მომსახურებები: წყალსადენის ქსელის მონტაჟი